NFZ

NFZ

Regulamin pobytu pacjenta NFZ Sanatorium Uzdrowiskowe Holtur Sp. z o.o.
 

Content Blocks

Dotyczy pobytu leczniczego NFZ


 1. Pacjent przebywający w sanatorium uzdrowiskowym w ramach turnusu ogólnosanatoryjnego.
 2. Pobyt w Sanatorium realizowany jest na podstawie skierowania na leczenie uzdrowiskowe wystawione przez lekarza  ubezpieczenia zdrowotnego, potwierdzonego przez Odział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.
 3. Każda osoba przybywająca do sanatorium podlega obowiązkowi meldunkowemu w recepcji.
 4. Po przybyciu do Sanatorium Pacjent przedkłada:
 • skierowanie na leczenie uzdrowiskowe
 • dowód tożsamości

WAŻNE

W razie występowania konieczności stosowania diety specjalistycznej wynikającej z rozpoznania jednostki chorobowej, prosimy o przesłanie zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej potwierdzającej rozpoznanie choroby. Informację tę należy przesłać na adres mailowy zywienie@holtur.pl najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem turnusu sanatoryjnego. W innym przypadku sanatorium nie jest w stanie zagwarantować, że dieta będzie prowadzona od początku pobytu sanatoryjnego”.

 

 1. Przy przyjęciu pacjenta otrzymuje Kartę Pacjenta.
 2. W przypadku wcześniejszego przyjazdu, Sanatorium nie gwarantuje zakwaterowania. Osoby, które chcą przyjechać do uzdrowiska dzień przed rozpoczęciem turnusu, MUSZĄ DOKONAĆ WCZEŚNIEJSZEGO ZGŁOSZENIA O CHĘCI WCZEŚNIEJSZEGO PRZYJAZDU ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ (patrz zakładka cennik)

I. Pokoje i ich rezerwacja:

Sanatorium Uzdrowiskowe Holtur w Kołobrzegu,nie prowadzi wcześniejszych rezerwacji miejsc w pokojach oraz miejsc postojowych aut (pokoje są przydzielane z góry)

 Pokoje jednoosobowe przydzielane są pacjentom wyłącznie ze wskazaniami medycznymi, potwierdzonymi przez lekarza specjalistęnp. stomia, protezy kończyn, w przypadkach bezdechów sennych wspomaganych aparatem do oddychania itp.

Każdy wniosek o przydzielanie pokoju jednoosobowego rozpatrywany jest indywidualnie po wcześniejszym złożeniu kompletu dokumentów w dziale medycznym sanatorium (drogą e-mail, pocztą lub telefonicznie)

 1. Przy zakwaterowaniu kuracjuszy nie brana jest pod uwagę zasada „kto pierwszy ten lepszy”
 2. Do dyspozycji kuracjuszy nasze Sanatorium oddaje pokoje:
 • 1 osobowe z pełnym węzłem higieniczno – sanitarnym oraz bez pełnego węzła higieniczno – sanitarnego
 • 2 osobowe z pełnym węzłem higieniczno – sanitarnymoraz bez pełnego węzła higieniczno – sanitarnego
 • 3 osobowe z pełnym węzłem higieniczno – sanitarnymoraz bez pełnego węzła higieniczno – sanitarnego
 • 2 – 3 – studio– dwa pokoje ze wspólnym węzłem higieniczno-sanitarnym

Oznacza to, że nie wszyscy zostaną zakwaterowani w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym.
Ważne!
Recepcja nie przyjmuję żadnych zaświadczeń lekarskich

 1. W związku z kierowaniem przez NFZ na pobyty sanatoryjne dużej ilości małżeństw, Zarząd Spółki informuje, że pacjenci kierowani na pobyty sanatoryjne mają zapewnione – zgodnie z kontraktem z NFZ – miejsce w pokojach hotelowych, a nie samodzielne pokoje.W przypadku braku miejsc w pokojach dwuosobowych, małżeństwa, które takiego miejsca nie  otrzymały (z powodu ograniczonej ich ilości), będą kierowane oddzielnie na miejsca w pokojach trzyosobowych (odpowiednio męskich i damskich) według wskazań pracownika recepcji.
 2. Osoby przebywające w sanatorium zobowiązane są do uiszczenia opłaty za pobyt najpóźniej do 5 dni od przybycia w recepcji.
 3. Dla pacjentów ze skierowaniem z NFZ pobyt w Sanatorium liczony jest od dnia wskazanego w skierowaniu od godziny 14:00.do ostatniego dnia turnusu wskazanego w skierowaniu do godziny 10:00.
 4. Cisza nocna od godz.22:00 do godz.6:00.
 5. Na terenie sanatorium obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania innych używek
 6. Odwiedziny trwają do godz.22:00 po uprzednim zgłoszeniu w recepcji.

II.Odpowiedzialność kuracjusza

 1. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za brak, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych sanatorium, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go według poniższego cennika.
 2. Zniszczenie powierzchni ścian, uszkodzenie/zbicie: umywalki, muszli WC, kabiny prysznicowej, lustra, płytek w łazience itp.- odpłatność ustala się po sporządzeniu protokołu zgodnie aktualnymi cennikami materiałów oraz naprawy.
 3. Uszkodzenie/zalanie łóżka – 400,00zł
 4. Trwałe uszkodzenie mebli, wyposażenia pokoi, w tym odbiornika TV – odpłatność ustalana się zgodnie z ceną zakupu produktu.
 5. Brak lub stłuczenie naczyń stołowych będących na wyposażeniu pokoju hotelowego – zgodnie z ceną zakupu nowych naczyń.
 6. Za zniszczenie lub brak:
 • materac – 400,00zł
 • kołdra – 100,00zł
 • poduszka – 50,00zł
 • koc – 40,00zł
 • prześcieradło – 15,00zł
 • poszwa – 30,00zł
 • poszewka – 15,00zł
 • ręcznik – 20,00zł
 • krzesło – 50,00 zł
 • zgubienie klucza do drzwi wejściowych do pokoju – 100,00zł
 • pilot do TV – 50,00 zł
 • czajnik – 80,00 zł


Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pomieszczeniach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

Wszystkie usterki należy zgłaszać w recepcji.

III.Sanatorium jest zobowiązane zapewnić:

 • Pobyt w pokoju co najmniejszego VI poziomu (tj. pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno – sanitarnego).
 • Wyżywienie – śniadanie, obiad i kolacja.
 • Wstępne badanie lekarskie nie później niż w pierwszej dobie po przyjeździe
 • Opiekę lekarsko – pielęgniarską
 • Nie mniej niż 54 zabiegi fizjoterapeutyczne (w okresie całego pobytu, przez 6 dni w tygodniu) ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą do skierowania na leczenie uzdrowiskowe.
 • Możliwość wykupienia dodatkowych zabiegów płatnych za zgodą lekarza prowadzącego.
 • Możliwość otrzymania recept– na schorzenie powstałe w trakcie pobytu.
 • Badanie lekarskie w trakcie turnusu.
 • Posiłki dietetyczne zależne od stanu zdrowia kuracjusza.
 • Badanie końcowe w ostatniej dobie pobytu.
 • Leki ratujące życie na wypadek nagłego zachorowania.
 • Kartę leczenia sanatoryjnego (wypis).

IV.Dodatkowe usługi Sanatorium:

 1. Pokoje są wyposażone w odbiornik TV, za które opłata jednorazowa wynosi 20,00 zł / os./ za cały turnus.
 2. Nie dotyczy to pacjentów zajmujących pokoje bez pełnego węzła sanitarnego.
 3. W pokojach są do dyspozycji gości są szklanki, podstawowe sztućce, koce.
 4. Kuracjusze mogą odpłatnie korzystać z wejścia na basen pływacki i stołu bilardowego.
 5. Sieć Wi – Fi jest osiągalna w Budynku Głównym na pierwszym, drugim i trzecim piętrze.
 6. Dodatkowa wymiana pościeli w trakcie pobytu płatna zgodnie z cennikiem.

Za niewykorzystane posiłki w dniu przyjazdu i wyjazdu nie przysługuje suchy prowiant.

REGULAMIN TURNUSU

 1. Uczestnik jest zobowiązany uczestniczyć w zajęciach przewidzianych programem turnusu.
 2. Uczestnik turnusu, powinien zgłaszać się w wyznaczonych terminach na badania lekarskie i zabiegi lecznicze.W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, należy niezwłocznie powiadomić pielęgniarkę dyżurną.
 3. Zabiegi wykonywane są tylko w dniu i o godzinie zaplanowanej w karcie zabiegowej.
 4. Uczestnik turnusu, który nie przestrzega wyznaczonego terminu lub zmienia sam porę zabiegu, traci do niego prawo.
 5. W przypadku wcześniejszego wyjazdu uczestnik turnusu traci prawo do zleconego zabiegu.
 6. Uczestnicy turnusu są zobowiązani do ścisłego przestrzegania wskazań lekarskich dotyczących zabiegów rehabilitacyjnych oraz przyjmowania leków.
 7. Uczestników turnusu obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów sanitarnych, p/poż., porządku i czystości w pokojach i pomieszczeniach na terenie sanatorium. 
 8. Uczestnik turnusu zobowiązany jest do bezwzględnego zakazu picia alkoholu oraz palenia tytoniu i innych używek szkodliwych dla zdrowia pod karą pokrycia kosztów zniszczeń i wydalenia z turnusu.
 9. Przed wyjściem z pokoju prosimy o wyłączenie zbędnych urządzeń, zamknięcie okien i drzwi.
 10. Opuszczenie sanatorium przez uczestnika turnusu powyżej 12 godzin jest niedozwolone.Przepustki są udzielane przez lekarza wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.
 11. W przypadku opóźnienia przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu, uczestnik turnusu ponosi pełne koszty pobytu, zgodnie z terminem rezerwacji.
 12. Wyjazdy na przepustkę lub skrócenie pobytu w sanatorium są możliwe tylko po uzyskaniu zgody lekarza prowadzącego i kierownika jednostki udzielającej świadczenia.
 13. Skrócenie pobytu dla pacjentów ze skierowaniem z NFZ jest możliwe na pisemny wniosek:
 • Z powodu choroby, która uniemożliwia mu kontynuowanie pobytu.
 • Z powodu przyczyn niezależnych od kuracjusza, w tym udokumentowanej choroby, śmierci członka najbliższej rodziny lub osoby pozostającej pod jego opieką.
 1. W przypadku skrócenia pobytu z przyczyn innych niż wymieniony wyżej kuracjusz ponosi opłatę kompensacyjną z tytułu gotowości Sanatorium do wykonywania świadczeń zdrowotnych i strat z tytułu niezrealizowanej części kontraktu z NFZ, w wysokości iloczynu stawki, osobodnia wynikający z umowy, z NFZ i liczby dni o którą został skrócony pobyt.
 2. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu kuracjusz może być dyscyplinarnie usunięty z sanatorium.
 3. Z uwagami na trwający w Polsce czas epidemii, SARS CoV2, zasady bezpiecznego pobytu, określa złącznik;WYTYCZNE GIS DLA FUNKCJONOWANIA SANATORIÓW W TRAKCIE EPIDEMII SARS-COV-2 W POLSCE, ZASTOSOWANIE W SANATORIUM UZDROWISKOWYM „HOLTUR”

W przypadku ustania zagrożenia epidemiologicznego i zmian przepisów w tym zakresie traci moc, pkt.15 REGULAMINU.

Czytaj więcej

Cennik usług i noclegów dla kuracjuszy ze wskazanyniem NFZ

 

KATEGORIAPrzyjazd na dzień przed każdym turnusu NFZ Noclegi ze śniadaniami  
STANDARD z łazienkąMiejsce w pokoju jedno lub wieloosobowym 140
TURYSTYCZNA z umywalkąMiejsce w pokoju jedno lub wieloosobowym135

WAŻNE:

W związku z długim okresem oczekiwania od złożenia wniosku o leczenie sanatoryjne, a otrzymaniem skierowania z NFZ, przed przyjazdem do sanatorium należy sprawdzić lub skonsultować z lekarzem kierującym na leczenie uzdrowiskowe, czy nie istnieją aktualnie przeciwwskazania zdrowotne do leczenia sanatoryjnego. W przypadku wystąpienia przeciwwskazań, lekarz sanatoryjny może odmówić przyjęcia na leczenie uzdrowiskowe sanatoryjne.

POZIOM FINANSOWANIA PRZEZ ŚWIADCZENIOBIORCĘ KOSZTÓW WYŻYWIENIA I ZAKWATEROWANIA W SANATORIUM UZDROWISKOWYM ZA JEDEN DZIEŃ POBYTU

Artykuł z Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r.(poz. 1245)

 

 

Lp

poziom

I sezon rozliczeniowy

(w złotych)

od 1 października do dnia 30 kwietnia

II sezon rozliczeniowy

(w złotych)

od dnia 1 maja do dnia 30 września

Opłata uzdrowiskowa

-za jeden dzień pobytu

osobo jedendzień

turnus (21dni)

osobo jedendzień

turnus (21dni)

6,20

1.

I

A

pokój z węzłem higieniczno – sanitarnym

32,60

684,60

40,90

858,90

2.

II

pokój bez węzła higieniczno – sanitarnego

24,90

522,90

33,20

697,20

3.

III

A

pokój dwuosobowy z węzłem higieniczno – sanitarnym

19,50

409,50

27,30

573,30

B

pokój dwuosobowy ze studiem

16,50

346,50

24,90

522,90

4.

IV

pokój dwuosobowy bez węzła higieniczno – sanitarnego

14,20

298,20

19,50

409,50

5.

V

A

pokój wieloosobowy z węzłem higieniczno – sanitarnym

12,50

262,50

14,80

310,80

B

pokój wieloosobowy w studio

11,90

249,90

13,60

285,60

6.

VI

pokój wieloosobowy bez węzła higieniczno – sanitarnego

10,60

222,60

11,90

249,90

 
PLAN TURNUSÓW SANATORYJNYCH NA ROK 2024

 

OD

DO

1.

03.01.2024

24.01.2024

2.

24.01.2024

14.02.2024

3.

15.02.2024

07.03.2024

4.

08.03.2024

29.03.2024

5.

30.03.2024

20.04.2024

6

21.04.2024

12.05.2024

7.

13.05.2024

03.06.2024

8.

04.06.2024

25.06.2024

9.

26.06.2024

17.07.2024

10.

23.07.2024

13.08.2024

11.

14.08.2024

04.09.2024

12.

05.09.2024

26.09.2024

13.

27.09.2024

18.10.2024

14.

19.10.2024

09.11.2024

15.

10.11.2024

01.12.2024

16.

02.12.2024

23.12.2024

3 powody aby wybrać Nasz Hotel

Sanatorium Uzdrowiskowe „ORW KOŁOBRZEG-PODCZELE” jako wydzielona enklawa w nadmorskim pasie unikatowego lasu bukowego, zajmuje powierzchnię ponad 5 hektarów.
Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie morza – do plaży (ok. 600 m) prowadzi droga przez Park Krajobrazowy (park siedliskowy objęty ochrona programu Natura 2000) i rezerwat dzikiego ptactwa.

który pozwoli na najlepsze wykorzystanie leczniczych surowców naturalnych i potencjału pracowników ukierunkowanego na poprawę zdrowia oraz pełny relaks kuracjuszy w cichym i nadmorskim mikroklimacie Kołobrzeskiego Ekoparku Wschodniego.

Masaże lecznicze, fizykoterapia, elektroterapia,
balneoterapia, inhalacje, wodolecznictwo