Ogłoszenia

Ogłoszenia

PROCEDURA WERYFIKACJI TOŻSAMOŚCI OSOBY MAŁOLETNIEJ

procedura_weryfikacji_tożsamości_osoby_małoletniej.pdf

Załącznik Nr 3 - Klauzula informacyjna – do kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym małoletniego

https://klauzula informacyjna_.pdf

 

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE/ OFERTOWE HT 2-2024

Zapytanie ofertowe

https://smart-01.bookassist.com/files-sbbasic/ba_holtur_pl/zapytanie_ofertowe.docx_ii.pdf

Formularz oferty

https://smart-01.bookassist.com/files-sbbasic/ba_holtur_pl/za____cznik_nr_2_formularz_oferty.pdf

Specyfikacja warunków zamówienia

https://smart-01.bookassist.com/files-sbbasic/ba_holtur_pl/za____cznik_nr_1_swz.docx.pdf

Wymagania formalne

https://smart-01.bookassist.com/files-sbbasic/ba_holtur_pl/za____cznik_nr_3__wymagania_formalne.docx.pdf

Regulamin konkursu

https://smart-01.bookassist.com/files-sbbasic/ba_holtur_pl/za____cznik_nr_4_regulamin_konkursu.docx.pdf

Opis przedmiotu zamówienia

https://smart-01.bookassist.com/files-sbbasic/ba_holtur_pl/za____cznik_nr_6_opz.docx.pdf

Umowa

https://smart-01.bookassist.com/files-sbbasic/ba_holtur_pl/za____cznik_nr_7_wz__r_umowy.docx.pdf

Oświadczenie oferenta o odbyciu wizji lokalnej w ramach postępowania

https://smart-01.bookassist.com/files-sbbasic/ba_holtur_pl/za____cznik_nr_8_oswiadczenie_o_odbyciu_wizji_lokalnej.pdf

Oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

https://smart-01.bookassist.com/files-sbbasic/ba_holtur_pl/za____cznik_nr_9_o__wiadczenie_oferenta.pdf

Klauzula informacyjna RODO do procedury przetargowej

https://smart-01.bookassist.com/files-sbbasic/ba_holtur_pl/za____cznik_nr_10_klauzula_rodo_do_procedury_przetargowej.docx.pdf

Oświadczenie o zachowaniu poufności

https://smart-01.bookassist.com/files-sbbasic/ba_holtur_pl/za____cznik_nr_11_o__wiadczenie_o_poufno__ci.pdf

Wykaz zrealizowanych prac projektowych

https://smart-01.bookassist.com/files-sbbasic/ba_holtur_pl/za____cznik_nr_5_wykaz_zrealizowanych_prac_projektowych.pdf


3 powody aby wybrać Nasz Hotel

Sanatorium Uzdrowiskowe „ORW KOŁOBRZEG-PODCZELE” jako wydzielona enklawa w nadmorskim pasie unikatowego lasu bukowego, zajmuje powierzchnię ponad 5 hektarów.
Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie morza – do plaży (ok. 600 m) prowadzi droga przez Park Krajobrazowy (park siedliskowy objęty ochrona programu Natura 2000) i rezerwat dzikiego ptactwa.

który pozwoli na najlepsze wykorzystanie leczniczych surowców naturalnych i potencjału pracowników ukierunkowanego na poprawę zdrowia oraz pełny relaks kuracjuszy w cichym i nadmorskim mikroklimacie Kołobrzeskiego Ekoparku Wschodniego.

Masaże lecznicze, fizykoterapia, elektroterapia,
balneoterapia, inhalacje, wodolecznictwo